Nie je ľahké nájsť šťastie v sebe, a nie je možné ho nájsť inde.

Agnes Repplier 

Čo môžete očakávať:

Dĺžka spolupráce


     Individuálne stretnutie (pracovná psychologická hodina) zvyčajne trvá 50 min. Párové stretnutie, stretnutie dieťaťa a rodiča, ako aj rodinné stretnutie trvá 60-90 min. Prax ako aj výskumy v psychologickej oblasti ukázali, že najviac efektívne je jedno stretnutie za týždeň, minimálne raz za dva týždne.

     Krízová psychologická pomoc zvyčajne trvá 3-5 stretnutí. Pokiaľ sa potrebujete zorientovať v náročnej životnej situácií, ak potrebujete podporu, vedenie a riešenie akútnej záležitosti a chcete krátkodobú spoluprácu, tá zvyčajne trvá do 15 stretnutí. Riešenie závažnejších záležitostí, osobnostný rast, či práca s traumatickým materiálom si vyžadujú čas a trpezlivosť a vtedy sa spolupráca pohybuje cca od 30 do 60 stretnutí, no môže aj dlhšie. Porozumieť vnútorným psychickým procesom, zmeniť zaužívané myslenie a nadobudnúť nové pohľady na seba, iných ľudí a svet, zahojiť bolesti z minulosti, to všetko si vyžaduje prijať myšlienku, že ide o proces, ktorý trvá určitý čas a prijať myšlienku, že je to práca, ktorá vyžaduje osobné zapojenie, zvedavosť a trpezlivosť nie len zo strany psychológa, ale aj zo strany klienta.

Spôsob spolupráce


     Poskytované psychologické služby sú dôverné. Počas spolupráce je pre mňa dôležité poúknuť vám miesto a pozornosť, v ktorom bude bezpečné dotýkať sa bolestivých alebo nedoriešených tém vášho života. Počas našej spolupráce budem rešpektovať vaše individuálne tempo ako aj individuálne psychologické potreby. Poskytnem vám odborné informácie a znalosti z oblasti psychológie a budem vás citlivo a empaticky sprevádzať a podporovať na ceste zmeny.


     Úspešné riešenie záležitosti, s ktoru vy ako klient prídete, si vyžaduje aktivitu aj na vašej strane. Na stretnutie si prineste zvedavosť, otvorené myslenie a srdce, ako aj ochotu vystúpiť z poznaného a objavovať nové možnosti života.