O mne

     Narodila som sa v Humennom a po skončení vysokej školy som sa do rodného Humenného aj vrátila. Psychológia je pre mnňa nie len prácou, ale je aj povolaním, ktoré ma fascinuje a vďaka ktorému sa i ja neustále učím a rastiem.


     Počas svojej psychologickej praxe som striedala pôsobenie v oblasti klinickej a poradenskej, a tá sa nakoniec stala aj mojou špecializáciou. Prichádzajú za mnou ľudia v náročných životných situáciách a spolu hľadáme spôsob, ako život a jeho výzvy ustáť, zvládnuť a zahojiť bolestivé spomienky z minulosti. 

     Trénovaná a školená som v poskytovaní poradenstva a psychoterapie v prístupe individuálnej psychológie A. Adlera. Základným princípom tohto prístupu je holistický pohľad na človeka (berie do úvahy čo najviac faktorov, ktoré človeka ovplyvňujú). Spolu s klientom hľadáme jeho/jej unikátny spôsob, ktorým si našiel/a miesto v rodine, spoločnosti, vnútorné zdroje, ktorými disponuje a hľadáme aj miesta, kde sa klientove ciele, presvedčenia či túžby dostávajú do ťažkostí s realitou vonkajšieho sveta.

     Posledné obdobie som rozšírila oblasť svojho záujmu o psychotraumatológiu - zranenia psychiky vzniknuté v dôsledku nadmerného stresu. Pracujem s metódou EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), ktorá sa ukazuje byť účinným postupom pri práci s posttraumatickou stresovou poruchou, ako aj pri rade ďalších ťažkostí, ktoré nesú svoj základ v traumatickej skúsenosti.


VZDELANIE


2001-2006 Inštitút psychológie, Prešovská univerzita v Prešove
2004-2007 I. výcvikový program v adlerovskej psychoterapii a poradenstve
2008-2011 Supervízia v Adlerovskej psychoterapii a poradenstve
2012-2014 Špecializačné štúdium v odbore poradenská psychológia, Slovenská zdravotnícka univerzita
2013-súčasnosť účastníčka pravidelných mesačných stretnutí Regionálnej zemplínskej skupiny pre psychohygienu a supervíziu poradcov v psychológií a sociálnej práci
2014 Motivačné rozhovory, Inštitút psychoterapeutických štúdií
2015 licencia vydaná Slovenskou komorou psychológov na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
2015-2016 výcvikový program Psychotraumatológia a EMDR
2017-súčasnosť účastníčka výcvikového programu EMDR s deťmi a dospievajúcimi
2022 získanie európskeho certifikátu EMDR Practitioner

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2007- 2019 psychologička na Gymnáziu arm.gen. L.Svobodu v Humennom

2007-2008 dobrovoľná psychologická činnosť na oddelení klinickej onkológie v Nemocnici A.Leňa v Humennom

2007-2008 Ambulancia klinickej psychológie v Nemocnici A.Leňa Humenné

2012-2017 Evacuation Transit Centre Humenné, ETP Slovensko

2012-2013 súkromná ambulancia klinického psychológa v Humennom

2013-2015 Neštátna psychiatrická ambulancia, Humenné

2015-po súčasnosť súkromná psychologická prax