Poskytujem psychologické poradenskto a služby zamerané na: 

Jednotlivca

BEZ ODPUSTENIA, NIET UZDRAVENIA

Individuálne stretnutia pre klienta, ktorý má záujem sa poradiť, alebo pracovať na zmene vo svojom živote. 
Diagnostika

Vyšetrenie prostredníctvom psychodiagnostických metód, profesijná orientácia a pod.

Pár

PÁRY, KTORÉ SA NAUČIA NAVZÁJOM SI NAČÚVAŤ, ČASTO ZISTIA, ŽE NEMAJÚ POTREBU SNAŽIŤ SA TOHO DRUHÉHO ZMENIŤ.                                               M.P.Nichols

Stretnutia páru za účelom napr. zlepšenia komunikácie, riešenia partnerských nezhôd či pri nevere.


Školiace aktivity

DOKONCA AJ KEĎ STE NA SPRÁVNEJ CESTE, NEDOSTANETE SA NIKAM, POKIAĽ SI LEN SADNETE.            Will Rogers


Rodinu

NEEXISTUJÚ MNOHOPROBLÉMOVÉ RODINY, LEN RODINY S MNOHÝMI CIEĽMI.                                            Inso Kim Berg

Práca s rodinným systémom založená na princípoch A. Adlera a R. Dreikursa. Pomoc členom rodiny lepšie sa orientovať v aktuálnej situácii; optimalizovať fungovanie rodinného systému; podporovať a rozvíjať individuálne zdroje jednotlivých členov rodiny ako aj cit spolupatričnosti.