Cenník


PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO PRE JEDNOTLIVCA
do 50 min.

25€

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO PRE PÁR

do 60 min.

35€

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO PRE RODINU

do 90 min.

50€

DO 30 MIN. NAD PÔVODNÝ LIMIT

12€

PSYCHODIAGNOSTICKÉ STRETNUTIE

každých začatých 60 min.

30€

VYHOTOVENIE PSYCHOLOGICKEJ SPRÁVY

25€

ŠKOLIACA AKTIVITA

každých začatých 60 min.

50€