Cenník


PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO PRE JEDNOTLIVCA
do 50 min.

35€

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO PRE PÁR

do 60 min.

45€

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO PRE RODINU

do 90 min.

60€

DO 30 MIN. NAD PÔVODNÝ LIMIT

17€

PSYCHODIAGNOSTICKÉ STRETNUTIE

každých začatých 60 min.

40€

VYHOTOVENIE PSYCHOLOGICKEJ SPRÁVY

35€

ŠKOLIACA AKTIVITA

každých začatých 60 min.

70€