Cenník


PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO PRE JEDNOTLIVCA
do 50 min.

30€

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO PRE PÁR

do 60 min.

40€

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO PRE RODINU

do 90 min.

55€

DO 30 MIN. NAD PÔVODNÝ LIMIT

15€

PSYCHODIAGNOSTICKÉ STRETNUTIE

každých začatých 60 min.

35€

VYHOTOVENIE PSYCHOLOGICKEJ SPRÁVY

30€

ŠKOLIACA AKTIVITA

každých začatých 60 min.

60€